MET İNŞAAT KRİSTAL SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

Met İnşaat Kristal Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi olarak; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, doğum tarihi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşliyoruz ve Aktarıyoruz?
Tüm kişisel veriler;

Met İnşaat Kristal Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi mağazalarımız, merkez ofis ve depolarımız müşterilerimizin, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple mağazalarımızı, merkez ofis ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK ve Anayasa tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
Met İnşaat Kristal Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi olarak,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri, bu yönde bir talebiniz olması durumu dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Tüm Met İnşaat Kristal Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazarkasa sistemleri üzerinden kayıt olan ve/veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan müşterilerimizin bilgileri; yazarkasa altyapısı, kriptolu yazılımlarla şifrelenmiş, verilere uzaktan erişimin söz konusu olması durumunda en az iki kademeli kimlik doğrulama gerektiren, raporlama sistemlerimizde saklanmakta, müşterilerin kendi bilgilerini yalnızca kendilerinin değiştirebilir ve sadece yetkililer bu sisteme erişebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak kişisel veri sahipleri

Kişisel Olmayan Bilgiler
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, satın alınan ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Kişisel Veriler Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları
İlgili kişi, işlenmiş olan kişisel verileriyle alakalı Türkçe olmak kaydıyla, yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle (e-posta v.b) başvuru yapabilir.
Yapılacak başvuruda;

İlgili kişi tarafından yapılan başvuru hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak incelenerek tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlayacaktır.
İlgi Kişinin yapmış olduğu başvuruyu yanıtlanması sebebiyle ayrıca bir maliyet gerektirmediği takdirde ücret talep edilmez. Ancak ayrıca bir maliyet çıkması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu tarife uygulanır.

Veri Sorumlusu Bilgileri
Pınar Yeşilyurt - Kanyon & Alaçatı Swarovski Partner Butikler Genel Koordinatörü

Her türlü sorunuz için: swarovski.kanyon@kristaldunyasi.com
Tel: +90212 3530969
Met İnş. Kristal San. Tah. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Avm Mağaza 36
Levent-İstanbul 34394